Firma Lenis Sp. z o.o. (KRS 0000102648)
otrzymała subwencję finansową w ramach programu rządowego
udzieloną przez PFR S.A.

PFR