Klauzula informacyjna

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 RODO administratorem danych osobowych jest „LENIS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji ul. Wierzbowa 6/1U, 61-853 Poznań, tel. +48 516 427 522, e- mail: gabinet@lenis.pl, www.lenis.pl.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 a i b RODO w celu realizacji korespondencji elektronicznej. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom usług, firmom doradczym i prawniczym, organom administracji publicznej, organom postępowania przygotowawczego. Pani/Pani dane nie są przekazywane do kraju trzeciego.

Pani/Pana dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji świadczeń związanych z korespondencją elektroniczna (podstawa art. 6 ust. 1 pkt. a i bo RODO).

  • Pani/Panu przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  • prawo do usunięcia danych
  • ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Sprzeciw wobec przetwarzania danych spowoduje niemożność prowadzenia korespondencji elektronicznej. W takim przypadku możliwa będzie korespondencja za pośrednictwem operatora pocztowego, kontakt osobisty lub telefoniczny.